GLAVNI POJMI

DVAJSET NAČEL
V knjigi Sex, Ecology, Spirituality Wilber opisuje "dvajset načel" holonske filozofije, ki so skupna razvijajočim se in rastočim sistemom, kjerkoli jih najdemo (pravzaprav jih je 19, ampak nič zato).

ZMOTA PRED-NAD
Wilberjev najpomembnejši teoretski prispevek k razumevanju narave duhovnega razvoja je tako imenovana "zmota pred-nad". Pogosto mešamo predosebna in nadosebna stanja, ker so oboja neosebna.

PET FAZ
Wilber je svoj lastni intelektualni razvoj razdelil na faze, ki jih imenuje preprosto Wilber-1, Wilber-2, Wilber-3 in Wilber-4, zadnje čase pa še Wilber-5. Večina kritikov govori o delih iz njegovih zgodnjih faz in nima najnovejšega razumevanja Wilberjevega opusa.

ŠTIRJE KVADRANTI
Če želimo doseči integralno razumevanje človeške zavesti, moramo vključiti vsaj njene zunanje in notranje razsežnosti, kot so udejanjene na ravni posameznika in na ravni skupnosti. Model štirih kvadrantov je v Wilberjevih novejših delih vodilno načelo.

INTEGRALNA FILOZOFIJA
Bolj kot druge idejne šole integralna filozofija združuje najboljše iz predmoderne, moderne in postmoderne dobe, hkrati pa se izogiba njihovim skrajnejšim izrazom.

DESET RAVNI
Model ravni, ki ga predlaga Wilber, je sestavljen iz štirih predosebnih, treh osebnih in treh nadosebnih ravni - skupaj model devetih ravni človeškega razvoja. Vsako raven je mogoče vzporediti s patološkimi stanji, značilnimi posebej zanjo, in ustrezno terapijo.

INTEGRALNA POLITIKA
Zadnja leta Wilber širi svoj integralni pristop na področje politike. Pri njegovi viziji gre za liberalno duhovnost, mistični humanizem, ki sprejema Levo, Desno in "Gor" - stopnje človeškega razvoja, ki jih obe strani zanemarjata.

INVOLUCIJA IN EVOLUCIJA
Wilberjeva vizija je od začetka do konca evolucijska. Razvoja ne vidi le v naravi, temveč tudi v kulturi in duhovnosti. Toda evolucijo podpira precej skrivnostni proces involucije.

TRI VRSTE ZNANOSTI
Wilber je ponovno napisal filozofijo znanosti, tako da prizemlji naravoslovne in družbene vede, hkrati pa celo naredi prostor za tretjo vrsto "znanosti": meditacijo oziroma notranje raziskovanje, ki sledi istim formalnim korakom kot drugi dve vrsti znanosti.

HOLONI
Eden glavnih pojmov v Wilberjevi filozofiji je holon, ki si ga je sposodil od Arthurja Koestlerja. Gre za to, da vsaka stvar ni le celota, temveč tudi del večje celote, torej "del/celota" oziroma "hol-on".

KOSMOS
Wilberjev pogled na kozmos je zelo drugačen od fizikalnega, kjer materija velja za edino "resnično" resničnost. Da bi napravil prostor za druge dimenzije obstoja, si je Wilber sposodil pitagorejski izraz "Kosmos".

POSTMODERNIZEM
Modernizem je naivno verjel v napredek, postmodernizem pa je zavračal vse pojmovanje različnih stopenj kot etnocentrično. Konstruktivni postmodernizem oziroma integralizem znova skuša najti skriti vzorec za vsemi kulturami in nazori.

DOMOV