De fyra kvadranter�VRE V�NSTRA
inre individuella

�VRE H�GRE
yttre individuella

NEDRE V�NSTRA
inre kollektiva

NEDRE H�GRA
yttre kollektiva


Den �VRE V�NSTRA kvadranten behandlar de inre individuella aspekterna av m�nskligt medvetande, som studeras inom utvecklingspsykologi, i b�de dess konventionella och kontemplativa former.

Den �VRE H�GRA kvadranten behandlar de yttre individuella aspekterna av m�nskligt medvetande, som studeras av neurologi och kognitivbeteende vetenskap.

Den NEDRE V�NSTRA kvadranten behandlar de inre kollektiva aspekterna av m�nskligt medvetande, som studeras av samh�llvetenskap: kulturpsykologi och antropologi. .

Den NEDRE H�GRA kvadranten behandlar de yttre kollektiva aspekterna av m�nskligt medvetande, som studeras av sociologi..

V�sterl�ndsk kultur tenderar att �verbetona de h�gra kvadranterna (hj�rnforskning, sociologi), och f�rsumma de v�nstra kvadranterna (sj�lviakttagelser, m�nsklig kultur). Den integrerande modellen av medvetandet st�ller till r�tta denna obalans genom att peka p� betydelsen av de v�nstra kvadranterna.

Ett s�tt att komma underfund med modellen om de fyra kvadranterna �r att se den �VRE V�NSTRA kvadranten som prim�r och de andra tre kvadranterna som olika s�tt som individuellt m�nskligt medvetande p�verkas av den materiella hj�rnan, kulturella p�verkan och sociala strukturer.

Ett mer radikalt perspektiv �r att se de fyra kvadranterna som fyra s�tt i vilket Universell Andlighet uttrycks samtidigt.

Alla fyra kvadranter �r �msesidigt beroende av varandra. Ett givet stadium av individuell utveckling (t ex abstrakt t�nkande) kommer att reflekteras i stadium av neurologisk utveckling (t ex Neocortex), stadium av kulturell utveckling (t�ex rationalisering) och stadium av socialt utveckling (t ex industrialisering).

Varje kvadrant best�r av nio niv�er/stadium. Att kombinera kvadranter med niv�er ger den "alla kvadranter, alla niv�er" modellen av integrativt filosofi.Back to the Core Concepts page.