Kosmos

Wilbers koncept "Kosmos" (med storversal "K") �r annorlunda fr�n det vetenskapliga perspektivet p� kosmos. H�r definieras kosmos av en fysisk verklighet (som f�rklaras av fysik som den perfekta och �nda vetenskap), Kosmos h�nvisar till den traditionella och pre-vetenskapligt v�rldsuppfattning som erk�nner inte bara materia, men ocks� liv, sinne, sj�l och ande.

P� ett betydelsefullt s�tt erbjuder oss v�rldsuppfattningen "Kosmos" en karta om v�r inre v�rld � den v�rld som kan aldrig ses med de fysiska sinnena.

Huston Smith har argumenterad att alla religioner l�r ut minst fyra niv�er av varande, v�rldar eller sf�rer:

  1. GR�NSL�SA V�RLDEN [ande]
  2. HIMMELV�RLDEN [sj�l]
  3. MELLANLIGGANDE V�RLDEN [liv, sinne]
  4. FYSISKA V�RLDEN [materia]
Vetenskapen anser endast att den l�gsta v�rlden �r verklig, medan en br�ddare perspektiv p� vetenskap kan hantera all fyra.

Faktumet att vetenskap inte har funnit bevis p� himlen b�r inte oroar oss det minsta. Det �r precis det vi b�r f�rv�nta oss! Vetenskap, som baserar sig p� de fysiska sinnena, kan endast synligg�ra en fysisk v�rld. Medan v�r inre sinnena synligg�r en inre v�rld, eller mer precis, v�rldar inom v�rldar, som �r lika verkliga, eller �nnu mer verkliga som de v�rldar som kan gripas och ses utv�ndigt.

Wilbers Kosmostrilogi, av vilka endast det f�rsta bandet har hittills publicerats (Sex, Ecology, Spirituality, 1995) kommer att utforska vilka betydelsen det utgammala perspektivet p� Kosmos har f�r v�r moderna f�rst�else p� vetenskap och verklighet.