Kosmos

Wilbers koncept "Kosmos" (med storversal "K") är annorlunda från det vetenskapliga perspektivet på kosmos. Här definieras kosmos av en fysisk verklighet (som förklaras av fysik som den perfekta och ända vetenskap), Kosmos hänvisar till den traditionella och pre-vetenskapligt världsuppfattning som erkänner inte bara materia, men också liv, sinne, själ och ande.

På ett betydelsefullt sätt erbjuder oss världsuppfattningen "Kosmos" en karta om vår inre värld – den värld som kan aldrig ses med de fysiska sinnena.

Huston Smith har argumenterad att alla religioner lär ut minst fyra nivåer av varande, världar eller sfärer:

  1. GRÄNSLÖSA VÄRLDEN [ande]
  2. HIMMELVÄRLDEN [själ]
  3. MELLANLIGGANDE VÄRLDEN [liv, sinne]
  4. FYSISKA VÄRLDEN [materia]
Vetenskapen anser endast att den lägsta världen är verklig, medan en bräddare perspektiv på vetenskap kan hantera all fyra.

Faktumet att vetenskap inte har funnit bevis på himlen bör inte oroar oss det minsta. Det är precis det vi bör förvänta oss! Vetenskap, som baserar sig på de fysiska sinnena, kan endast synliggöra en fysisk värld. Medan vår inre sinnena synliggör en inre värld, eller mer precis, världar inom världar, som är lika verkliga, eller ännu mer verkliga som de världar som kan gripas och ses utvändigt.

Wilbers Kosmostrilogi, av vilka endast det första bandet har hittills publicerats (Sex, Ecology, Spirituality, 1995) kommer att utforska vilka betydelsen det utgammala perspektivet på Kosmos har för vår moderna förståelse på vetenskap och verklighet.