Holoner

Ett huvudkoncept inom Wilbers filosofi �r konceptet holon, som han l�nande fr�n Arthur Koestler. Id�en �r att allting �r inte bara en helhet, men ocks� en del av en st�rre helhet, d�rmed "del/helhet" eller "hol-on.

Detta �r sant f�r atomer, molekyler, organismer, m�nniskor, men ocks� bokst�ver, ord i en mening, meningar p� en sida, mm. � en sekvens som �r lika f�r alla slags holoner.

S�som Wilber bekr�ftat i boken Sex, Ecology, Spirituality, kan m�nskligt medvetande ses som en holon, med fyra aspekter eller kvadranter:

  1. inre individuell: introspektiv medvetande
  2. yttre individuell: iakttagbart beteende
  3. inre kollektiv: v�r kulturella tro
  4. yttre kollektiv: samh�llet som vi lever i
Men har alla holoner fyra kvadranter? Har ett ord i en bok, till exempel, ett inre liv? Och kan vi p� ett f�rnuftigt s�tt prata om individuella och sociala holoner? Eller kommer det att leda oss i en o�ndlig regression (eftersom vad egentligen �r den sociala aspekten av en social holon)?

I Reading Room p� denna website, �r konceptet holon �mnet p� m�nga uppsatser. Detta har att g�ra med fr�gor s�som: har alla holoner medvetande, eller bara n�gra? Och om n�gra, vilken princip har ansvar f�r det? Och hur kan vi f�rst� samh�llet: som en sorts super organism ovanp� individen, eller enklast som en grupp lika sinande individer?