Holoner

Ett huvudkoncept inom Wilbers filosofi är konceptet holon, som han lånande från Arthur Koestler. Idéen är att allting är inte bara en helhet, men också en del av en större helhet, därmed "del/helhet" eller "hol-on.

Detta är sant för atomer, molekyler, organismer, människor, men också bokstäver, ord i en mening, meningar på en sida, mm. – en sekvens som är lika för alla slags holoner.

Såsom Wilber bekräftat i boken Sex, Ecology, Spirituality, kan mänskligt medvetande ses som en holon, med fyra aspekter eller kvadranter:

  1. inre individuell: introspektiv medvetande
  2. yttre individuell: iakttagbart beteende
  3. inre kollektiv: vår kulturella tro
  4. yttre kollektiv: samhället som vi lever i
Men har alla holoner fyra kvadranter? Har ett ord i en bok, till exempel, ett inre liv? Och kan vi på ett förnuftigt sätt prata om individuella och sociala holoner? Eller kommer det att leda oss i en oändlig regression (eftersom vad egentligen är den sociala aspekten av en social holon)?

I Reading Room på denna website, är konceptet holon ämnet på många uppsatser. Detta har att göra med frågor såsom: har alla holoner medvetande, eller bara några? Och om några, vilken princip har ansvar för det? Och hur kan vi förstå samhället: som en sorts super organism ovanpå individen, eller enklast som en grupp lika sinande individer?