BIOGRAFI

Ken WilberF�dd 1949 i Oklahoma City, Ken Wilber bodde p� m�nga st�llen under sin skolg�ng, eftersom hans fader var i Flygvapnet. Han gick i gymnasieskola i Lincoln, Nebraska, och b�rjade l�sa medicin p� Duke universitet. Emellertid tappade han allt intresse av att fullf�lja sin karri�r i vetenskap, och b�rjade l�sa psykologi och filosofi, b�de v�st och �st. Han �terv�nde till Nebraska f�r att studera biokemi, men efter n�gra �r hoppade han av den akademiska v�rlden (med en major i biokemi) f�r att �gna all sin tid �t att studera enligt hans egen undervisningsplan och att skriva b�cker.

Med sexton b�cker inriktade p� andlighet och vetenskap, och �versatt i tjugo l�nder, �r Wilber numera den mest �versatta akademiska f�rfattaren i F�renade staterna. Han anses vara en viktig representant f�r transpersonell psykologi, som framtr�dde p� sextiotalet fr�n humanistisk psykologi, och som inriktar sig huvudsakligen p� andlighet. P� grund av den fundamentala och pionj�randa i hans insikter, har han tilln�mnts som "medvetandets Einstein".

I hans debutbok The Spectrum of Consciousness (1977) etablerades hans anseende som en nyskapande t�nkare, som s�ker integrera v�sterl�ndsk och �sterl�nds filosofi. No Boundary (1979), sammanfattar detta arbete, och �r en av hans mest popul�ra b�cker. Hans k�rnverk The Atman Project (1980) och Up from Eden (1981) behandlar respektive omr�den av utvecklingspsykologi och kulturell historia. .

I hans senare arbete, s�rskild den volumin�sa Sex, Ecology, Spirituality (1995), har han kritiserat inte bara v�sterl�ndsk kultur, men ocks� motkulturer som nyandlighet. Enligt hans �sikt, kan ingen av dessa n�rma sig det djup och detaljerade natur av den "varaktiga filosofin". Den verklighetsuppfattning som ligger i hj�rtat av alla stora religioner, och som formar bakgrunden av allt hans skrivande. Detta fundamentala arbete har ocks� sammanfattats, i A Brief History of Everything (1996) [En kortfattad historia om allting, 2003].

I hans mest personligt arbete hittills, Grace and Grit (1991), ger Wilber en r�rande redovisning p� hans f�rh�llande med hans andra fru, Treya, som dog i cancer 1989. I en �nnu senare bok One Taste, en personlig journal av �ret 1997, erbjuder han insikter om sitt liv och sina andliga erfarenheter. Han bor i Denver, Colorado.

2000 grundade han "Integral Institute", en hj�rntrust f�r att studera fr�gor om vetenskap och samh�lle p� ett integrerande s�tt.