Frank Visser założył IntegalWorld.net w roku 1997 (uprzednio portal istniał pod nazwą "The World of Ken Wilber"). Jest autorem pierwszej monografii poświęconej Kenowi Wilberowi i jego twórczości: "Ken Wilber – Pasja Myślenia" (Jacek Santorski & Co Wydawnictwo 2003) oraz wielu esejów umieszczonych na tej stronie. Obecnie jest Kierownikiem Działu Service Desk, zajmującym się stronami internetowymi korporacji Sara Lee w holenderskiej agencji reklamowej Lost Boys.

Frank Visser
o Kenie Wilberze

Video z polskimi napisami

Frank Visser