SEKCJA POLSKA

Integral World

A Polish edition of
KEN WILBER: THOUGHT AS PASSION
has been published by „Jacek Santorski & Co Wydawnictwo” in October 2003 as

Ken Wilber: Pasja myślenia

Słowo wstępne

transl. Henryk Smagacz


tłumaczenie: Fabian Baron

tłumaczenie: Katarzyna Dziuban


Comment Form is loading comments...