INTEGRAL WORLD: EXPLORING THEORIES OF EVERYTHING
Een onafhankelijk forum voor een critische discussie van de integrale filosofie van Ken Wilberpowered by TinyLetter
Today is:
Publicatie data van essays (maand / jaar) zijn te vinden onder "Essays".

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING

Ken Wilber: de mens en zijn werk
De opbouw van dit boek

HOOFDSTUK 1: WIE IS KEN WILBER?

"Het brein"
"Een volkomen nieuwe wereld"
"Het leven was onbevredigend"
"De Einstein van het bewustzijnsonderzoek"
"Een eenzaam schrijversbestaan"
De Kosmos-trilogie
Een fundamenteel patroon
Dus toch weer een Groot Verhaal?
"Ik ben een pandit, niet een goeroe"
De zeven gezichten van Ken Wilber
Een dag uit het leven...
Valkuilen op het Pad


HOOFDSTUK 2: EEN VLIEGENDE START

Wat is transpersoonlijke psychologie?
De eeuwige wijsbegeerte als leidraad
Een "eeuwige psychologie"
Het spectrum van bewustzijn
    Evolutie: de weg van Geest naar mens
    Involutie: de weg van mens naar Geest
Grenzeloos bewustzijn
"En toch was er duidelijk iets mis"


HOOFDSTUK 3: CRISIS EN HERORI´┐ŻNTATIE

"Opeens werd het hele schema me duidelijk"
Een vergeten waarheid
De zoektocht naar het Zelf
    Ontwikkelingspsychologie als uitgangspunt
    De prepersoonlijke stadia
    De persoonlijke stadia
    De transpersoonlijke stadia
    Algemene ontwikkelingsprincipes
    Enkele kanttekeningen
Een val uit het Paradijs?
    De evolutie van de cultuur
    De evolutie van de religie
    Naar een Nieuwe Tijd?
"Nooit meer verdwaald in gedachten"
Slotopmerkingen


HOOFDSTUK 4: NADERE VERFIJNINGEN

Naar een Nieuwe Paradigma?
    Drie ogen van kennis
    Drie vormen van wetenschap
    De pre/trans-verwarring
    Het stadiamodel verfijnd
Fysica en mystiek: een ongelukkig huwelijk?
    Een holografisch paradigma?
    Kwantum-kwesties
Transpersoonlijke sociologie
    Methodologische overwegingen
    De nieuwe religieuze bewegingen
Het stadiamodel voltooid


HOOFDSTUK 5: LIEFDE, DOOD EN WEDERGEBOORTE

"Liefde bij de eerste aanraking"
"Ik belandde in een diepe depressie"
Terry wordt "Treya"
"Ik veroordeel niet de gehele New Age-beweging"
"De eenwording van Hemel en Aarde"
Dood en wedergeboorte in het Tibetaans boeddhisme


HOOFDSTUK 6: EEN NOG RUIMERE HORIZON

De Kosmos-trilogie
    Het populaire holisme schiet tekort
    Individuele en culturele vooruitgang
    De vier kwadranten
    Het ontstaan van "platland"
    Stijgende en dalende spiritualiteit
Een interview - met zichzelf
    Opnieuw de vier kwadranten
    Mondiaal bewustzijn als platform
    In de greep van "platland"
Het oog van de Geest
    De integrale benadering
    Gaat de mensheid vooruit?
    De altijd aanwezige Geest
De integratie van wetenschap en religie
    Wetenschap en religie nader bekeken
    Eerdere pogingen tot integratie
    De integrale agenda
De Smaak van het Ene
    Continu´┐Żteit van bewustzijn
De verzamelde werken
Integrale psychologie
Boomeritis
Een theorie van alles
Het Integral Institute


HOOFDSTUK 7: KEN WILBER IN PERSPECTIEF

Materialistische wetenschap: het domein van de materie
    Bestaat er een innerlijke dimensie?
    "Het moeilijke probleem"
    Terug naar introspectie
Orthodoxe psychologie: het domein van de persoonlijkheid
    De rijken der natuur
    Piaget als fundering?
    Ontwikkelingsfilosofie
Transpersoonlijke psychologie: het domein van de ziel
    Wilber contra Jung
    Wilbers belangrijkste opponenten
    De Wilber-conferentie te San Francisco
Metafysische religie: het domein van de Geest
    De traditionalisten
    De theosofische traditie
    Een westerse vedanta?
Epiloog: de kaart en het terrein


NOTEN


BIBLIOGRAFIE

De boeken van Ken Wilber
Complete bibliografie van Ken Wilber

PERSONENREGISTER