INTEGRAL WORLD: EXPLORING THEORIES OF EVERYTHING
Een onafhankelijk forum voor een critische discussie van de integrale filosofie van Ken Wilberpowered by TinyLetter
Today is:
Publicatie data van essays (maand / jaar) zijn te vinden onder "Essays".

BIOGRAFIE

Ken Wilber (1949) werd geboren in Oklahoma City, en woonde in zijn schooljaren op vele verschillende plaatsen doordat zijn vader bij de luchtmacht zat. Hij maakte zijn middelbare school af in Lincoln, Nebraska, en begon aan de studie medicijnen aan de Duke University. Tijdens zijn eerste studiejaar verloor hij echter alle interesse in een loopbaan in de exacte wetenschappen, en begon hij psychologie en filosofie te bestuderen, zowel oosters als westers. Hij ging terug naar Nebraska om biochemie te gaan doen, maar stopte daar na een aantal jaren mee, om zich helemaal te kunnen wijden aan zijn eigen studies, en boeken te schrijven.

Met zestien boeken over spiritualiteit en wetenschap, en vertalingen in twintig landen, is Wilber momenteel de meest vertaalde academische auteur in de Verenigde Staten. Hij wordt gezien als een belangrijk vertegenwoordiger van de transpersoonlijke psychologie, die aan het eind van de jaren zestig uit de humanistische psychologie is voortgekomen, en zich expliciet bezighoudt met spiritualiteit. Hij wordt wel "de Einstein van het bewustzijn" genoemd, vanwege het fundamentele en baanbrekende karakter van zijn inzichten.

Zijn debuut The Spectrum of Consciousness (1977) vestigde zijn reputatie als een origineel denker, die ernaar streeft westerse en oosterse psychologie met elkaar te integreren. No Boundary (1979), dat hiervan een populaire samenvatting biedt, behoort tot zijn populairste boeken. Zijn basiswerken The Atman Project (1980) en Up from Eden (1981) bewegen zich op het terrein van resp. de ontwikkelingspsychologie en de cultuurgeschiedenis.

In zijn recente werk, met name in het volumineuze Sex, Ecology, Spirituality (1995), heeft hij zich niet alleen zeer kritisch uitgelaten over de westerse cultuur, maar ook over tegenculturele bewegingen als de New Age. Geen van beide benaderen zijns inziens de diepgang en gedetailleerdheid van de "eeuwige wijsbegeerte", de opvatting over de werkelijkheid die ten grondslag ligt aan alle grote religies en die het kader vormt voor zijn gehele oeuvre. Ook van dit fundamentele werk verscheen een populaire samenvatting: A Brief History of Everything (1996).

In zijn meest persoonlijke werk tot nu toe, Grace and Grit (1991), geeft Wilber een aangrijpend verslag van zijn relatie met zijn tweede vrouw, Treya, die in 1989 aan kanker overleed. In zijn nieuwste boek One Taste, dat een persoonlijk dagboek is over het jaar 1997, biedt hij inzicht in zijn levensstijl en zijn spirituele ervaringswereld. Hij woont in de Verenigde Staten, in Boulder, Colorado.