Check out my review of Ken Wilber's latest book Finding Radical Wholeness

TRANSLATE THIS ARTICLE
Integral World: Exploring Theories of Everything
An independent forum for a critical discussion of the integral philosophy of Ken Wilber

ARTIKELEN VAN FRANK VISSER

2023

Did earthquake guru Frank Hoogerbeets really foresee the disaster in Turkey and Syria?, The Skeptic, 13th February 2023.


2021

Meet the conspiracy theorists who believe Covid isn�t real� because viruses don�t exist, The Skeptic, 14th January 2021.


2020

Viren existieren nicht?, Skeptiker, 4/2020, December 2020.

Virussen bestaan niet, Skepter, 33(3), September 2020.

Ken Wilber's Problematic Relationship to Science, Integral Review, vol. 16, nr. 2, August 2020.


2010

De "Geest van Evolutie" nader bezien: de visie van Ken Wilber op spirituele evolutie in het licht van het huidige evolutiedebat, GAMMA: Forum over onze rol in de evolutie, 17(4), december 2010, p. 36-56.


2009

Nieuw licht op de bijna-dood ervaring?, Panta 48.


2006

Is Ken Wilber de weg kwijt?, Panta 43

Klaar om te wenden? Afscheid van Herman Wijffels opgeluisterd door Beck en Laszlo, Panta 42

De paradox van Zijn en Worden, Panta 41.

Horizontaal, vertikaal, integraal, De Cirkel 32


2005

De kleren van de goeroe, Panta, 39.


2004

Ken Wilber als mysticus: contouren van een Wilberiaanse spiritualiteit, Panta 37

Subtle bodies, higher worlds, integralworld.net

Integralism and Perennialism, integralworld.net

Reflections on "What is Integral?", integralworld.net,

Perennialism, Postmodernism, Integralism, integralworld.net


2003

Op zoek naar een Westers Dodenboek, Panta 34

Post-metaphysics and beyond, integralworld.net,

Meanings of "integral", integralworld.net,

Reflections on "Subtle Energy", integralworld.net,


2002

Wilber and metaphysics, worldofkenwilber.com

Transpersoonlijke psychologie op een helling?, Panta 31

Wetenschap en mystiek onverenigbaar? De Cirkel 24

De hemelpoort van cyberspace: Gedachten over de spirituele betekenis van Internet, Panta 30.

Van pluralisme naar integralisme, CGC Krant (aangeboden)

"Het grootste obstakel voor een spirituele cultuur": Ken Wilber schrijft een roman tegen de tegencultuur, BRES (aangeboden)

Veknipt of Verlicht? Verslag symposium Rotterdam.


2001

"Ken Wilber", in: 100 Spiritual Innovators, Skylight Paths.

'More integral than thou': A reply to Garry Jacobs' "A response to Ken Wilber's Integral Theory of Consciousness", wilber.shambhala.com

Ken Wilber - Perspektiven, Transpersonale Psychologie und Psychotherapie

On the nature of a post-metaphysical spirituality, interview with Wilber, Transpersonale Psychologie und Psychotherapie

On the nature of a post-metaphysical spirituality, interview with Wilber, wilber.shambhala.com

Metafysische religie: het domein van de geest, Theosofia


2000

Ken Wilber als evolutionair denker, Jaarboek 2000, I.V.A.P.

De pre/trans verwarring, De Cirkel (School voor Zijnsoriëntatie)

Ken Wilber: Denken als Passie (voorpublicatie), Panta

Van transpersoonlijk naar integraal, Panta


1999

Training en therapie: voorbij het onderscheid psychotherapie en spiritualiteit, Panta

Bewustzijn, ervaring en gevoel, Panta

De verabsolutering van de natuur, Panta (herdruk van 1997)

Two views of nature, The Theosophist, India

Integrale wetenschap, Panta
1998

Ken Wilber revisited, Panta

De verwarring van spiritualiteit en primitiviteit, Het ideale eigenbelang (herdruk van 1997)

Piaget en Patanjali, Theosofia

Wegwijs in de transpersoonlijke psychologie, Panta

Wetenschap en religie, De psycho-sociale krant

Wat is transpersoonlijk... en wat niet?, Panta


1997

De verabsolutering van de natuur, Theosofia

De verwarring van spiritualiteit en primitiviteit, Panta

Kritiek heeft spirituele waarde: de passie van Ken Wilber, Koorddanser

Ken Wilber en de toekomst van het transpersoonlijk onderzoek, Panta

Theosofie en psychologie, Theosofia

Le theosofie, est-elle vrai?, Lotus Blue (Frankrijk)

What Theosophy is not, The Theosophist (India)

Iets over hele en halve transpersoonlijke waarheden, Panta

Interview over transpersoonlijke psychologie, Golden Lotus Magazine, Taiwan

Interview met Han de Wit, Panta

Interview met Han de Wit, Koorddanser


1996

Traditie als kader voor de wetenschap, Panta

Echte wetenschap mag overal over gaan, in: Weeda (red.), Spiritualiteit en wetenschap, Anthos

De religie-opvatting van Han Fortmann, Nieuwsbrief GCG

Everything born must die, The Theosophist (India)

Interview met Ken Wilber, Panta

Op zoek naar een transpersoonlijk mensbeeld, Panta

Transpersoonlijke psychologie op een tweesprong, Panta


1995

Het lichaam als onbewuste, PS

Wat theosofie niet is, Theosofia

Driemaal gelukkig kerstfeest, PS

Samenzwering tegen het Zelf, PS

Wilber overtreft zichzelf, Panta

Het feestje van Stanislav Grof, Panta

Is Theosophy true?, The Theosophist (India)


1994

Achtergronden van de psychosynthese, PS

Alles wat geboren is, moet sterven, Theosofia

Het Atman-project, Panta

Drawing the dividing line, The Theosophist (India)

Reizen door de geest, Troubadour

Hogere sferen, Theosofia

Hemel en aarde, man en vrouw?, PS


1993

Het Atman-project, Theosofia

Tussen twee werelden, Troubadour

Zeven grote godsdiensten, Theosofia

The meaning of spirit, The Theosophist (India)

Is theosofie waar?, Theosofia


1992

Mensbeeld en mystiek in de psychosynthese, Panta

Zoeken naar het Zelf, Troubadour

Hemel en aarde verenigen, Troubadour


1991

De juiste grenslijn, Theosofia

Theosophy and holism, The Theosophist (India)

Wie is Ken Wilber?, Troubadour


1990

Spiritueel ondernemen, Theosofia


1989

Psychologie van de mystiek, Theosofia


1988

Kunnen machines denken?, Theosofia

De mystieke weg, Theosofia

Religie als levende ervaring, Theosofia


1987

Psychologia Perennis, Theosofia

Wat heet geestelijk?, Theosofia

Heilige materie, Theosofia

De laatste dingen, Theosofia


1986

Neo-theosofie ondeugdelijk?, Theosofia

Transpersoonlijke mensbeelden, Theosofia


1985

Yoga occult bezien, De Lachspiegel (School van Saswitha)