TRANSLATE THIS ARTICLE
Integral World: Exploring Theories of Everything
An independent forum for a critical discussion of the integral philosophy of Ken Wilber

En rätt kort introduktion

Ingemar Ahlgren

Ken Wilber är en amerikansk mystiker, filosof och psykolog som sedan sjuttiotalet har gett ut närmare tjugo böcker om vetenskap, religion och hur världen hänger ihop. Han är min favoritfilosof. Dels för att han kommer fram till samma slutsatser som mej och dels för att han håller så hög och seriös kvalitet i det han skriver. Det finns väldigt mycket skräp i gränslandet mellan religion och vetenskap och det är imponerande hur Wilber lyckas höja sig över alla andra. Poängen är väl att Wilber faktiskt är skolad vetenskapsman å ena sidan och en äkta mystiker å andra sidan.

Kärnan i världens alla visdomstraditioner är Varats stora kedja - att världen är indelad i nivåer från lågt till högt. Det är exakt detta som reduktionister och materialister förnekar. Men genom historien har alla religioner och filosofier utgått från detta faktum så det är vi moderna som avviker från normen. Även inom modern vetenskap så återfinns dock världens hierarki eftersom psykologin sägs förutsätta biologin som sägs förutsätta kemin som sägs förutsätta fysiken. Den moderna vetenskapen har börjat återupptäcka världens vertikala dimension, nedifrån och upp, även om detta inte är allmänt erkänt. Vetenskapen utforskar inte de högre nivåerna över psyket men det är exakt detta som de gamla visdomstraditionerna gör. Om vi summariskt säger att människan består av kropp, själ och ande så känner vetenskapen till kroppen, anar själen och har ingen aning om anden medan de meditativa skolorna är fokuserade på anden i första hand.

Wilber gör ett bra jobb i att förena religion och vetenskap, öst och väst, och beskriva hela kedjan, från vetenskapens materia längst ner till religionens ande högst upp. För den ointresserade och oinsatte så kan Wilber likna nån sorts new age författare som hävdar att alla religioner är samma innerst inne och att vetenskapsmännen inte borde göra sånt motstånd mot religion utan bejaka den. Tycker man detta så visar man dock bara att man är lika flummig och oseriös som den new age som Wilber kritiserar så hårt. Wilber har en hel del intellektuell kritik mot new age, holism, nya paradigm, ekosofister, gaia-dyrkare, och annat löst folk. De har goda avsikter men misslyckas med att genomföra dem. Miljörörelsen förstår t.ex inte att det största miljöhotet mot planeten idag är människors låga medvetandenivå, eller hur man ska höja den.

Att höja sin medvetandenivå är vad visdomstraditionerna rekommenderar för det mesta. Att bara informera sig om sakers tillstånd eller anamma någon världsåskådning är inte att höja sin medvetandenivå, även om det kan bidra. Det säkraste sättet att höja sin medvetandenivå är att meditera och det borde alla göra. Även om man inte tror på medvetandenivåer så finns det vetenskapliga studier av att människor som mediterar blir friskare, lyckligare och börjar bry sig mera om sina medmänniskor och miljön osv.

På svenska så finns nu En kort historia om allting som är en bra bok att börja med. Sedan tidigare så finns antologin Det holografiska paradigmet, som inte är lika bra att börja med.

På nätet finns följande Wilbersidor på svenska:
En världsomsegling med Ken Wilber
Att integrera vetenskap och religion
En teori för allt
Världen enligt Wilber
Lever vi i ett plattland

Annars så finns det en hel del Wilberiana på engelska på nätet:
Ken Wilber Online (Shambhala)
Integral world: exploring theories of everything Innehåll
Comment Form is loading comments...